Tin tức mới nhất

Tra cứu thông tin hội viên

admin -

Vào link đăng nhập tại đây

Vào link đăng ký tại đây

 

Hướng dẫn đăng ký

 

Bước 1: Nhập email cá nhân để đăng ký, nhập mật khẩu và nhập lại mật khẩu.

 

 

Bước 2: Đăng nhập lại hệ thống

 

 

Bước 3: Nhập mã hội viên

 

 

Cách lấy mã hội viên từ số thẻ: Mã hội viên là ký tự thứ 6-> ký tự 12 trong dãy số thẻ

 

 

Hướng dẫn tra cứu

Tra cứu các thông tin các thông tin

Thông tin hội viên
Thông tin thẻ
Lịch sử tích điểm
Lịch sử đổi/sử dụng tiền

 


Xem "Thông tin hội viên" chọn icon 

Xem "Thông tin hội Thẻ" chọn icon 

Xem "Lịch sử tích điểm" chọn icon 

Xem "Lịch sử đổi/sử dụng tiền" chọn icon 

 

Để biết thêm thông tin chi tiết hay thắc, vui lòng liên hệ 02903 962 962 hoặc email cskh@hyundaicamau.vn

 

Tất cả:75957
Hôm nay:13
Đang truy cập:1